Diensten

Onshore

Explosieven Opsporing

Het bedrijf voor alle explosieven opsporingsprojecten

Freyr is bij uitstek het CS-OOO* gecertificeerde bedrijf voor alle explosieven opsporingsprojecten in noord Nederland en verder. We hebben een sterke lokale betrokkenheid en zijn er trots op onze klanten en hun projectbelangen te kennen. Freyr gaat explosieven uitdagingen op een professionele, multidisciplinaire en veilige maar pragmatische manier aan.

onze diensten
Historisch vooronderzoek

Ontplofbare Oorlogsresten (OO) op de projectlocatie? Het antwoord ligt in het uitvoeren van een historisch vooronderzoek. Freyr gebruikt een team van academische (historische) onderzoekers en OO experts om een uitgebreid onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd conform de standaarden beschreven in het CS-VROO-01. Samen met onze GIS-afdeling leveren wij onze klanten een duidelijke en informerend overzicht van de op OO verdachte gebieden en daarmee de verborgen gevaren binnen een projectlocatie. Met de geïdentificeerde gevaren geven we onze klant de meest efficiënte benadering om een veilige werkomgeving te creëren. *CertificatieSchema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten

Project gebonden risicoanalyse

Elk project is anders en om ervoor te zorgen dat onze klant het best mogelijke advies op maat krijgt, bieden wij projectgebonden risicoanalyses aan. Gedetailleerde informatie afkomstig van het historisch vooronderzoek wordt gebruikt om een op het project toegesneden aanpak te creëren. Dit verhoogt niet alleen de veiligheid, maar kan ook manieren bieden om de kosten (drastisch) te verlagen of, indien mogelijk, de noodzaak voor een OO bodemonderzoek te vermijden. Freyr informeert haar klanten altijd wanneer wij van mening zijn dat het productief kan zijn om een projectgebonden risicoanalyse uit te voeren.

Projectplan

Geen enkel project begint zonder een plan. Indien uit het historische vooronderzoek en/of de risicoanalyse blijkt dat een OO bodemonderzoek noodzakelijk is, zal een projectplan worden opgesteld. Freyr zal een projectplan opstellen dat volledig in overeenstemming is met de CS-OOO wetgeving en dat een gedetailleerd overzicht bevat van alle OO-gerelateerde activiteiten binnen het projectgebied. Het plan zal ervoor zorgen dat het project efficiënt en op een veilige manier zal verlopen. Freyr werkt nauw samen met de opdrachtgever en zodra er overeenstemming is bereikt, zorgt Freyr voor de goedkeuring van het bevoegd gezag en onderhoudt zij het contact met de EODD.

Detectie

Detectie wordt uitgevoerd om te bepalen of er in het projectgebied potentiële OO aanwezig zijn. Hoewel elk project een unieke aanpak vereist, heeft Freyr de expertise en uitrusting in huis om een onderzoek op maat uit te voeren. Hierbij worden de meest geschikte en efficiënte onderzoekstechnieken gekozen. Afhankelijk van de vereisten van het onderzoeksgebied zal een actief meetsysteem (metaaldetector) of een passief systeem (magnetometer) worden ingezet.

Gegevensinterpretatie en QA/QC

Dit omvat de analyse van alle verzamelde onderzoeksgegevens en het opstellen van een lijst van potentiële OO door een ervaren Senior OOO deskundige. Een van de doelen is om ervoor te zorgen dat niet elk stukje ijzer op de objectenlijst terechtkomt. Hiervoor gebruikt Freyr alle beschikbare gegevens en informatie uit de exclusieve OO Elektromagnetische database van Freyr. Pas wanneer dit proces is voltooid, zal Freyr de opdrachtgever een zo nauwkeurig mogelijke beoordeling in een definitieve objectenlijst verstrekken.

Benadering, identificatie en veilige opslag van explosieven

Alle objecten op de definitieve objectenlijst worden door een team van Freyr deskundigen geïdentificeerd. Puin/schroot wordt verwijderd en in het geval van OO zullen de Freyr deskundigen de explosieven identificeren en veiligstellen in afwachting van de EODD. Freyr verleent indien gewenst tevens civieltechnische ondersteuning aan de EODD.

Proces Verbaal Van Oplevering (PVVO)

Nu alle objecten zijn geïdentificeerd en de explosieven (OO) zijn opgeruimd, wordt het projectgebied vrij en veilig geacht om de geplande werkzaamheden uit te voeren. Als schriftelijk bewijs zal Freyr een PVVO opstellen.