Projecten

Hierbij enkele voorbeelden

Offshore - Circe 2 North Cable Lowestoft – Zandvoort

Freyr heeft binnen dit offshore project de SBI en de ID&C fase begeleid. Door de succesvolle bijdrage van Freyr kon de onderzeese kabel veilig van Engeland naar Nederland worden gelegd.

Offshore - Hollandse Kust Noord

Binnen dit project is Freyr betrokken geweest vanaf het detectieonderzoek tot aan het ruimen van explosieven met de EODD. Door de projectlocatie op het gebied van explosieven veilig achter te laten, kan de bouw van een offshore windmolenpark doorgang vinden.

Onshore – Bouwkavel te Bavel

Voor de bouw van een woonhuis in een op munitie verdacht gebied is door Freyr de bouwkavel onderzocht. Nadat alle verdachte objecten zijn bekeken, kon het gebied vrijgegeven worden en de bouw van een prachtig woonhuis beginnen.

Onshore – Asterstraat Doetinchem

Voor het conditioneren van een locatie nabij de Asterstraat te Doetinchem bleek het noodzakelijk om OO-bodemonderzoek uit te voeren. Een gedeelte van de locatie bleek namelijk te bestaan uit een mogelijk loopgravenstelsel. Freyr heeft hier in samenwerking met een archeologisch bureau realtime laagsgewijze detectie uitgevoerd. Verdachte objecten werden benaderd en vervolgens kon de locatie vrijgeven worden.

Historisch Vooronderzoek – Westpolder Lauwersoog

Na aanleiding van een verzoek van een klant met de vraag of een gebied ook verdacht was op Ontplofbare Oorlogsresten (OO) heeft Freyr een Historisch Vooronderzoek uitgevoerd. De projectlocatie bleek niet verdacht, waardoor de klant zonder aanvullende maatregelen de werkzaamheden uit kon voeren.

Project Gebonden Risico Analyse – Waterstofleiding Wagenborgen

Ten gevolge van de Oorlogshandelingen in en rondom Wagenborgen kunnen er in de bodem Ontplofbare Oorlogsresten (OO) zijn achtergebleven. Via een Project Gebonden Risico Analyse heeft Freyr de klant geïnformeerd wat de mogelijke aanwezigheid van OO voor hen betekent en hoe de aanleg van de waterstofleiding veilig kan plaatsvinden.

Onshore – Oppervlakte detectie

Door efficiënt gebruik te maken van onze sensoren en middelen is Freyr in staat geweest grote oppervlakten snel in kaart te brengen. Na analyse van de meetdata kan vervolgens worden bepaald waar mogelijk Ontplofbare Oorlogsresten verborgen zitten. In een later stadium worden deze objecten verwijderd en in een geval van een OO veilig overgedragen aan de EODD.

Onshore – Holwierde

Een uitdagend project waarbij in het historische dorpje Holwierde de nutsvoorzieningen zijn vervangen. Omdat er in het dorp hard is gevochten, zijn alle graafwerkzaamheden begeleid door onze experts! Het project is veilig afgerond en het dorp kan er weer tegenaan.

Onshore – Loppersum

Ook proefsleuven kunnen worden gezet in op munitie verdacht gebied. Om ervoor te zorgen dat er niet onbedoeld explosieven worden opgegraven, begeleiden de experts van Freyr de graafmachine. Op die manier kunnen graafwerkzaamheden in een zwaar magnetisch verstoord op munitie verdacht gebied veilig plaatsvinden.